Wednesday, December 26, 2018

Pekkle 鐵罐連牛油曲奇及磁石貼

7-11 又有 Pekkle 新產品喇!真係追貨都追到癲...

好彩今次呢款產品又平又靚,買多幾個都唔覺肉赤。可能係聖誕假期,啲人唔係去咗外遊,就係掛住慶祝,唔得閒 check facebook,所以難得地我去到 7-11 時,齊款齊數。一次過買哂三罐 Pekkle,空出一整行!Hahaha...Pekkle 罐好 cute 呀!
磁石貼都好靚呀!十幾蚊貨仔,又有食、又有得玩,仲想點?No comments:

Post a Comment