Wednesday, December 5, 2018

山下菓子『伴您食得環保』系列 - Pekkle 印花木板連鮮果卷

最近 Pekkle 真係停不了咁推出唔同嘅產品,相信我地一班 Pekkle fans 喺追貨追到疲於奔命、食哂西北風嘅同時,都好戥 Pekkle 高興,因為 Pekkle 終於都有吐氣揚眉嘅一日喇!呢個十年難得一遇嘅機會,我驚依家放棄唔再追貨,將來會後悔呀!所以,當我知道今日山下菓子開售一系列 Pekkle 食品及用具之後,真係忍唔住又要去買喇!

雖然喺 fb 成日都見到好多人話希望『停一停、抖一抖』,但係觀乎最近無論係 Pekkle Cafe 開幕、有咩新產品開售、都會引嚟一條排隊嘅人龍,似乎 Pekkle fans 嘅購買力真係好高喎!


如果我冇認錯,呢塊印花木板應該係喺 Pekkle Cafe 入面用嚟盛載漢堡包用嘅。 
唔知點解,每件鮮果卷都用保鮮紙包住,唔通驚會有『倒汗水』整濕個盒?

如果連個蛋糕盒都可以印埋 Pekkle 公仔,而唔係就咁貼一張 Pekkle 貼紙,相信會更加『吸睛』... ^^個鮮果卷靚到咁,真係唔捨得嚟食喎...一邊只係見到白色一遍嘅忌廉,乜都冇...而另一邊就見到零聲嘅生果餡。其實自己並唔係太喜歡食蛋糕,如果唔係見到塊咁靚嘅印花木板同埋整得咁靚嘅蛋糕,我都未必會買。

聽店員講,鮮果卷只可以存放兩、三日,但係 Pekkle 咁靚,點忍心食落口呀?唔知買咗嘅 fans 捨唔捨得食呢?

No comments:

Post a Comment