Friday, August 1, 2008

Pekkle 抹手布

始終都係等唔到週末,尋晚放工去左旺角買 Pekkle 抹手布...


$12 / 三條,真係抵到爛!不過一分錢一分貨,有好多條個 Pekkle 公仔都有少少花左,一係就塊布染左少少其他顏色,所以大家要花 d 心機逐條比對,搵條至靚既先好買呀!不過佢地貨源充足,應該都仲有大把貨任揀既!同款面巾,$10 / 三條,記得之前我係上水都買過,不過就係 $10 / 四條,依家雖然係貴左少少,不過見到都係忍唔住手再買!既然先後都出左同款既面巾及抹手布,唔知個製造商幾時先會出埋同款大浴巾呢?熱切期待呀!


No comments:

Post a Comment