Thursday, November 29, 2018

U Magazine 特別版 -- Pekkle 手提遮袋

寫到明30/11/2018 出版嘅第679 期 U Magazine,其實喺 29/11/2018 星期四已經有得賣,今期特別版係『送』Pekkle 手提遮袋,又喺時候要搶貨喇!


 其實 $65 買個咁嘅 Pekkle 手提遮袋唔算平,不過,咁難得 Pekkle 可以『單人上陣』,擠身成為暢銷旅遊雜誌嘅贈品,足見 Pekkle 嘅受歡迎程度同埋『江湖地位』,單憑呢啲因素,就算唔抵,都一定要買嚟捧下場啦!

No comments:

Post a Comment