Sunday, November 18, 2018

雅芳婷 2018 年新款 Pekkle 床品

趁住 AEON 17/11/2018 - 20/11/2018 一連四日會員吉日大減價,雅芳婷卡通床品照價九五折再九折,單人床笠套裝折實後係 $323.2,終於都買咗呢套床品,可以留番新年時先換喇...

之前都覺得自己太瘋狂,每次 Pekkle 出新款床笠套裝都會買兩、三套,被袋又要買一、兩個,依家堆到屋企已經冇地方可以放,過多幾日,一田減價時 Uji 又會有另外一款新嘅 Pekkle 床品推出,所以今次我只係買咗一套床笠、枕袋套裝,連被袋都冇買到...

No comments:

Post a Comment