Sunday, September 30, 2018

Sanrio Gift Gate 推廣 - Pekkle 毛巾


其實呢條毛巾都幾靚嘅,不過個 size 就怪怪地囉,比方巾大條,但係又比面巾細,當手巾仔咁用又略嫌大條咗少少,當係汗巾/面巾咁用咩?又好似細咗少少咁喎... 所以,如果可以將個 size 變為長方形嘅洗面巾,咁就更加實用囉...

曝光過度,搞到個藍色怪怪地,實物嘅藍色係比較深色,靚過睇相嘅...

正價 $85.9,會員折實係 $73

No comments:

Post a Comment