Sunday, September 23, 2018

7-11 八寶鴨迎中秋 2018 系列 - Pekkle 海棉貼紙

上星期日香港受超強颱風『山竹』吹襲,好好地一日假期就咁就冇咗喇... 不過就係因為百無聊賴喺屋企發呆,先見到會長喪 Vi 出咗新 post,通知大家 7-11 又會推出一系列 Pekkle 產品,搞到就算當時打緊十號風球,都有即刻落街『尋鴨』嘅衝動... 好彩最終都係理智戰勝咗魔鬼,不過喺打完風之後嘅第一個工作天,雖然遲咗超過半小時先番到公司,個心仍然係急不及待想快啲放 lunch,咁就可以去 7-11 尋鴨,好可惜,搵咗好多間 7-11 都冇貨〔唔知係咪要守規則等到 19/9/2018 先可以公開發售〕,結果都用咗好幾日時間,先可以搜購到呢個系列嘅 Pekkle 產品...

Pekkle 今年好叻仔,又再一次『見報』喇~~

八寶鴨迎中秋 2018 系列之第一鴨,就由價錢最平嘅海棉貼紙先啦!呢張貼紙都幾靚,顏色又配襯得好,只係 $15 一張,抵到爛啦! 


No comments:

Post a Comment