Sunday, March 2, 2008

不一樣的 Pekkle

大家都知 Pekkle 係一隻會行會走既鴨仔.... 咁唔知大家又知唔知 Pekkle 都出過〝非一般〞外型既精品呢?


係 2004 年開始 Sanrio 陸續推出一系列既蛋型印仔,Pekkle 有幸係第一彈佔一席位,唔知大家有冇買到呢?Sanrio 呢個蛋型印仔系列,每個 character 都會出一式兩款,外型雖然係一樣,不過印出黎既公仔就唔同款既.... Pekkle 呢個分別係中文版既〝做得好〞同埋英文版既〝Ahiru No Pekkle〞.....除左呢個正版既蛋型印仔之外,老翻界都出過 Pekkle 蛋型家庭用品嫁喎,一睇都知,個造型都擺明就係抄正版既蛋型印仔嫁勒!不過都算佢做得似模似樣啦!前面果個係牙籤筒,後面兩個就係紙巾盒黎既....除左呢兩樣產品之外,老翻界都仲有另一個〝得意〞之作,絕對可以講係一件〝潮物〞黎嫁喎,咩為之〝潮物〞?咪就係 cubix 公仔囉....以我記得,Pekkle 既 cubix figure 仲有一個大 size,好似成張凳仔咁既,不過我就冇果個 size 喇!上面細細粒果個,可以當電話繩,仲有個啷啷,都幾響嫁!而大果個就有個吸盤,比你可以吸係窗度又得,掛起佢又得,就咁擺係檯面都一樣冇問題....


唔知大家又有冇買到呢 d 非一般外型既 Pekkle 呢?


No comments:

Post a Comment