Wednesday, January 27, 2016

7-11 x Sanrio characters Joy to the Word 2015 系列 - 第八週戰績 (20/1/2016 - 26/1/2016)

換購『扮動物毛公仔』系列踏入第二週,今個星期我一樣係換咗六個,今次係一次過喺同一間 7-11 分店換...

好緊張呀,唔知會唔會抽得到 Pekkle 呢?
終於都抽中咗 Pekkle 喇,仲要係一次過抽中兩個添,好開心呀~第一次親手『觸摸』到 "Pekkle 扮小綿羊" 實物公仔,如果撇開我對 Pekkle 嘅情意結唔計,我真心覺得呢一期嘅 Pekkle 係過去 7-11 咁多次儲印花換公仔,而又有 Pekkle 份最『肉酸』嘅一次... @@
『Pekkle 扮小綿羊』三百六十度全面睇...

首先,對角係左、右角高低不平側身嘅 Pekkle 已經係成隻公仔最靚嘅地方...

一隻沒有尾巴嘅小綿羊...兩個星期一共換咗十二個公仔,嚟張大合照先...


扣除兩星期一共換咗十二個公仔所須嘅 216 個印花之後,目前剩番嘅印花數目係 137 個... 所餘印花數量雖然唔算多,不過已經有兩個 Pekkle 喺手,個心都定哂,可以慢慢換,唔洗再咁緊張喇...

No comments:

Post a Comment