Monday, September 24, 2012

Pekkle 2013 年大掛曆

Pekkle 2013 年大掛曆嘅封面係以迷彩 war game 為主題...

封面 - 手無寸鐵、滴哂汗嘅 Pekkle,一開始就要可憐兮兮咁舉手兼揮動『白旗』投降...

封底 - 人哋玩 war game 係玩 bb 彈、用沙包做掩護,睇下傻氣嘅 Pekkle,玩嘅係水槍,仲要踩上沙包度玩,唔通唔驚仆親?

一月 - 兩小口子溜冰,好溫馨呀~


二月 - 舞緊獅嘅 Pekkle,功架十足!

三月 - 肥嘟嘟嘅 Pekkle 扮復活蛋,可惜太肥,迫爆左隻蛋 lu...


四月 - 閒時玩下啤牌,一樂也~


五月 - 大家夾手夾腳將屋企打掃得一塵不染迎接母親節,仲預備咗鮮花同禮物慶祝添喎!


六月 - 檯既糉都未食完,煲入面已經烚緊第二批.... 好大食嘅 Pekkle 呀!唔怪之得佢咁肥啦!


七月 - 食左咁多嘢,都係時候要做下運動啦!


八月 - 夏日炎炎,有咩好得過食西瓜消暑?不過一次過食咁多個,會唔會肚痛嫁?


九月 - 識得整月餅,勁喎!不過仍然係同食有關...


十月 - 扮成巫師嘅 Pekkle 又同萬聖節幾夾喎~


十一月 - 秋高氣爽,最好就係郊遊...

十二月 - 無論係大朋友定係小朋友,相信最開心莫過於為慶祝聖誕節而作出準備啦!
2013 年香港、中國、新加坡、馬來西亞及印尼假期一覽表


2014 年年曆
掛曆一覽表

最後,當然係唔少得貼紙一大張啦!


No comments:

Post a Comment