Tuesday, July 19, 2011

Pekkle 人字拖

我唔著人字拖既,但係唔著又點解會買左兩對呢?究竟呢兩對人字拖有咩分別呢?一翻轉背面,就會發覺鞋底有 d 分別... 其實個分別在係 "高度",上面睇到人字拖扣既果對係平底既,而下面 "平平滑滑" 果對就係有踭既...平底款高踭款至於鞋面既 pattern 係完全冇分別嫁... 好似冇乜誠意咁喎...No comments:

Post a Comment