Saturday, May 21, 2011

重要消息 -- Pekkle 雪絨毛印花毛氈

一年兩度既『一田購物優惠日』將於 5 月 26 日至 5 月 30 日舉行。一如以往,未開始已經有排山倒海既宣傳攻勢,我咁近 "城隍廟",當然都唔會執輸,一早就要睇定份宣傳單張,睇下有咩野買啦!


唔睇猶自可,一睇唔得了呀!係宣傳單張上,竟然發現到 Pekkle 既蹤跡!仲要係從來都未推出過既 ---- 雪絨毛印花毛氈!平時見珊瑚絨公仔印花被就見得多,唔知同呢種雪絨毛印花毛氈有咩分別呢?好期待呀!


經典既 Pekkle 造型,仲有齊三條魚仔 friends,成張被望埋去好 sharp、好靚呀!不過一見到佢寫住 "限售 200 張" 就好擔心買唔到囉.... 大家都知每年既『一田購物優惠日』係幾咁人山人海嫁喇!呢件一年一度既 "盛事",往往都會成為報章既 A1 頭條,或者電視節目既採訪專題,再加埋越黎越多既內地遊客,我真係驚自己到時會搶唔到囉!希望我地呢班 Pekkle fans 都可以買到啦!


唯一 "美中不足" 之處,size 只有單人,大概係 4 呎 x 6 呎。不過 $299 / 2 張,for d 已婚既 Pekkle fans 咪一人冚一張囉,都岩數呃!for 我黎講,就一張冚,一張儲,一樣岩哂喎!


記得有幾位 Pekkle fans〔當然包括我自己在內啦!〕,係年幾前都 "接觸"  過一間生產 Sanrio 公仔珊瑚絨印花被既床上用品公司 uji,想問下佢地有冇計劃會推出 Pekkle 既珊瑚絨被,記得當時佢地都只係話『冇計劃,不過都會將我既意見向公司反映』呢 d "行貨" 回應!眨下眼都過左幾年時間,唔知呢款雪絨毛印花毛氈係唔係就係佢地既出品呢?


No comments:

Post a Comment