Tuesday, December 21, 2010

Pekkle 2010 拖鞋

等左幾年,Pekkle 終於都肯再出番布拖鞋喇!對上一次係 Manis 出既全藍色布拖鞋,仲記得當時買左好多對,減價時又入定貨,前前後後應該都著過六、七對同款既布拖鞋,可惜之後就一直冇再出其他款,搞到近呢兩年新年都冇 Pekkle 新拖鞋著....


咁難得等到,忍唔住手買左三對,其中一對唔會著,只會儲,其餘兩對應該都唔夠我替換,除非佢地將來年年都會再出新款喇!不過最近為左 Pekkle 真係大出血呀!要留番 d 彈藥黎過假期同買新年既新貨,所以.... 忍下手買住三對先啦....毛毛拖鞋對於我黎講係好唔實用,所以一路都唔係咁熱衷,除非真係好得意啦!咁都會考慮買黎儲下,因為總覺得毛毛拖同毛毛公仔一樣,既阻地方,又要岩天氣、岩環境....


今次同布拖鞋一齊出既毛毛拖,立體 Pekkle 既造型真係嚇左我一跳,好有老翻 feel 囉!比起前幾年係深水埗一帶買到既 Pekkle 立體毛毛拖仲要 "假".... 見到個唔合比例 --- 咀又大、身又細、但係頭又大既 Pekkle.... 就只有一個 "驚" 字!!唯一鍾意既就係包裝卡紙上印住既 Pekkle,果個 Pekkle 就靚過對拖鞋上既立體 Pekkle 十萬八千倍,所以呢對毛毛拖我結果都係冇買到,只係偷偷係 Gift Gate 影低左就算 lu.... No comments:

Post a Comment