Sunday, February 5, 2012

Pekkle 鏡盒〔大〕

之前只係買到細鏡盒,後來終於都買埋大呢個,我覺得兩個之間,都係大呢個既圖案比較靚,不過鏡盒對於我黎講係冇乜實際用途,所以都純粹係買黎儲既姐...

No comments:

Post a Comment