Wednesday, September 7, 2011

Pekkle 擦膠筆

Pekkle 首次推出既擦膠筆。最鍾意就係買有實用性既精品,感覺上冇咁浪費、好似抵 d 咁...Pekkle 既造型都係一般〝招牌貨〞,不過因為實用既關係,一口氣就買左三支〔亦都可能係要〝彌補〞番我買唔到原子筆既〝傷痛〞〕!No comments:

Post a Comment