Monday, April 25, 2011

Pekkle 太空人造型八達通卡套

駕駛緊太空船既 Pekkle,印象中應該係新設計。雖然造型新、手工都算精美,不過冇唸住用,所以都只係買左一個,因為呢個八達通卡套都幾貴下...睇下連條頸繩都有太空船嫁,設計都算叫做細心啦!呢個八達通卡套其實都出左一段時間,但係因為想湊夠 $100 賺番個 Gift Gate 印花,所以遲遲都未買... 當『千辛萬苦』咁等到湊夠數時,可惜又剩番最後一個,雖然已經千叮萬囑叫個 sales 唔好剪爛個包裝,不過相信之前曾經剪爛過,所以番到屋企拎出黎影相時,先發現個包裝袋雖然係冇爛,但係入面張包裝卡紙其實已經爛左,激死我呀!No comments:

Post a Comment