Wednesday, March 18, 2009

i-Scream Gelato Art

無寫 blog 已經有一段日子喇!因為始終都想呢個 blog 係以寫 Pekkle 為主,不過最近 Pekkle 又真係冇乜野可以寫... 為左唔想同一班 "鴨會社團" 既人減少接觸,唯為寫住其他野先啦!而我呢個 blog,除左寫 Pekkle,不外乎都係寫食既姐....


今次同大家介紹一間我已經幫襯左有一段日子既意大利雪糕店 ---  i-Scream,以前佢只得金鐘太古廣場一間店,後來開多左間係中環 IFC,對於我呢個鄉下人黎講,真係非常之唔就腳,所以都唔係經常可以食得到.... 不過皇天不負有心人,終於都等到係沙田開佢既第三間分店,好可惜,我等左佢差不多都有一年喇!沙田分店始終都係冇引入我既至愛口味 ---- 黑朱古力,所以要食 i-Scream,我仍舊係會選擇係 PP 或者 IFC...


幫襯左都有好幾次,不過一次都未試過佢既 Gelato Art,今次即管就玩下喇!


嘩... 我至愛既黑朱古力呀~~先揀雪糕球同配料....好!Gelato Art 開 show!其實即係炒雪糕囉....個名懶好聽咁咋嘛...炒完~炒完之後,再加埋朱古力醬... 正!因為炒完之後又要搵地方影相,睇起黎好似好溶咁,其實炒完都仲 ok 既....係 i-Scream 食既炒雪糕同係 Scoop 既差不多,不過 i-Scream 就有我至愛既黑朱古力,而且 d 配料都落得幾重手,一 d 都唔吝嗇,而 Scoop 既好處就係連裝雪糕個杯都係 ice-cream cone 黎既,即係可以食埋落肚,而且價錢都比 i-Scream 平囉.... 各有各好啦!


希望沙田分店可以快 d 引入黑朱古力雪糕,咁我就可以幾時食都得啦~


No comments:

Post a Comment