Thursday, December 11, 2008

Pekkle 轆轆印

自從係 Pekkle blog 友 ngpigpig 見到呢個 Pekkle 轆轆印時,已經即時雙眼發光,仲四出搜刮,可惜都係無功而回....


其實我上次買到限量既美版電話繩,今次買唔到呢個限量轆轆印,都唸住當打個和,而且將能夠買到限量版既呢份『好運』,同其他 Pekkle fans 一齊分享,都未嘗唔係一件好事呃!所以已經唸住放棄,點知皇天不負有心人,終於都比我買到啦!經過我仔細研究,我個人認為呢個轆轆印應該唔係好似上次美版電話繩既情況,唔似係海外進口貨,反而覺得係 Daniel & Co. 自己既出品囉!唔明點解佢自己出產都要做到咁限量,令到我地一班 Pekkle fans 左撲右撲,撲完一輪都仲要空手而回咁失望囉....


No comments:

Post a Comment