Tuesday, June 3, 2008

恐龍 Pekkle

上星期無意中睇到一位 blog 友將〝扮野 Pekkle〞系列一套五款既公仔 post 左上網,手痕痕又想搵番隻恐龍 Pekkle load 上 blog 同 Pekkle fans share...


http://hk.myblog.yahoo.com/vanpekkle/article?mid=118


其實我都好少買公仔,一來冇地方擺,二來公仔通常下下都要過百蚊一個,款款買齊既話,睇怕一早都已經可以申請破產 lu...


記得當時呢隻恐龍 Pekkle 出既時候,應該係一 set 三個既,其實公仔係完全一樣,只係唔同顏色,所以我都只係買左其中一種色姐...


等我幫恐龍 Pekkle 影番輯〝通緝犯〞沙龍先...


正面照 ---- 明明係可愛善良既鴨仔,學人扮兇猛無比既恐龍!!結果仍然係傻樣一個!!有正面照,當然就要影埋側面啦!你睇佢扮得幾認真,連恐龍 d 角都有齊嫁!可惜冇左條尾呢!穿哂煲啦!都係〝唔扮野,做自己〞好好多!你睇,可愛靚仔既 Pekkle 番左黎喇!!No comments:

Post a Comment