Tuesday, August 22, 2017

2017 年日本 Sanrio 最受歡迎卡通人物選舉系列精品 - 鎖匙牌

今年日本 Sanrio 最受歡迎卡通人物選舉系列推出嘅 Pekkle 精品唔算係好多, 鎖匙牌係其中之一樣,呢個鎖匙牌比我想像中仲要大個,咁大個嘅鎖匙牌仲可唔可以算係一樣實用嘅物品呢?體積比一大抽鎖匙仲要大...
No comments:

Post a Comment