Saturday, February 25, 2017

草莓雜誌 - 2017 年 3 月號

今期草莓雜誌嘅贈品,又有 Pekkle 份喇... 當然,都仲係雜錦公仔款,Pekkle 應該都冇乜機會可以獨挑大樑坐正嫁喇,所以,有雜錦款嘅贈品,都總好過乜都冇啦!
贈品共有五種款式,只有一款有 Pekkle 份...今期贈品係禮物袋,一套有五個嫁。

整個禮物袋就只有呢個 Pekkle 公仔...全本雜誌,竟然可以一小幅 Pekkle 嘅圖都冇,純粹得份贈品有 Pekkle,係有少少失望囉...

No comments:

Post a Comment