Wednesday, June 8, 2016

Pekkle 科學瓷餐具 - 大團圓結局

雖然我同 Pekkle 呢套科學瓷餐具好似都冇乜緣份咁,無論散貨場開到去邊,我都總係慢咗一步...  好彩,全靠朋友嘅鼎力支持同埋幫助,終於都可以令到 Pekkle『一家大細』可以團聚喇!^^

首先係大托盤


 
高身水杯連杯蓋
 

巨型大湯碗比麵碗細,但係比飯碗大少少嘅碗『全家大細』、齊齊整整,一共十四件,嚟張大合照先~

No comments:

Post a Comment