Sunday, October 19, 2014

草莓雜誌 - 2014 年 11 月號

因為買咗上期草莓雜誌嘅關係,所以一早都已經知道今期會送 D 咩嘢贈品,雖然贈品幅圖好細張,但係只要有 Pekkle 嘅影蹤,我又點會錯過?所以今個月好早就已經打咗電話去征服訂書,不過唔知咩原因,今期草莓雜誌比平時遲咗番,所以我都要等到今日先拎到本雜誌...

咁難得有 Pekkle 份,所以一次過就訂咗兩本!


今期贈品係透明拉鍊袋...

個袋仔其實唔係好大個,唔知裝到 D 乜,而且膠製品擺得耐好易會氧化而裂開、易爛,不過有 Pekkle 份喎,又點可以唔捧場呀?

意外收鑊 --- 以為只係得個贈品有 Pekkle 啦,原來中間大頁都有 Pekkle 份喎,心水清嘅 Pekkle fans,唔知你地搵唔搵到 Pekkle 出嚟呢?肥鴨 pat pat 咁易認,唔會認唔出卦?^_^


No comments:

Post a Comment