Monday, June 27, 2011

Pekkle 卡片套連頸繩

呢個 Pekkle 卡片套連頸繩,都算係近年 "劣等" 之作....  問左好幾位親朋好友,冇一位係話呢個卡片套連頸繩係靚、係買得過既....  


"騎騎呢呢" 既 Pekkle 外型〔已經唔係第一次講,自己最唔鍾意就係變左型既 Pekkle〕,唔知點解當我見到時,又會不作考慮咁買左落黎,買完之後,連我都覺得自己騎呢埋一份....真係唸極唔明自己點會買呢個卡套,不過番到屋企細心 "思量" 之後,得出一個結論,就係為左呢個 "舉手投降" 既 Pekkle 伸縮扣!除左因為呢個 Pekkle 造型係我一向 "認識" 既得意 Pekkle 之外,就係呢個可以伸縮既扣,好方便拍卡。所以呢個卡片套連頸繩都唔係一無是處,只要 "拿拿聲" 拆走卡片套果 part,換番另外款式既 Pekkle 卡片套,咁就可以變番一個實用又美觀既 Pekkle 卡片套連頸繩啦!No comments:

Post a Comment