Sunday, January 10, 2010

Pekkle 枕袋

由於一向單人床笠就只會跟一個枕袋,所以當雅芳婷出左新系列 Pekkle 床品之後,我已經即時 send 左 email 去雅芳婷問會唔會有 Pekkle 枕袋散賣,可惜答案係令我失望既...


當我唸緊應該點樣先可以多個 Pekkle 枕袋襯番套床笠同被袋既時間,突然靈機一動,即時走去買多一套雙人床笠,除左可以多兩個原裝枕袋之外,多左出黎既雙人床笠,仲拎左去改衣店叫人幫我縫製多幾個 Pekkle 枕袋,咁將來又可以多個枕袋替換 lu...將三個枕袋拍埋一齊擺,就可以將床笠既 pattern "還原" 喇!整完三個枕袋之後,剩番 d Pekkle 床笠布碎都唔知用黎做乜好?可恨自己既冇小草咁既手藝、又冇喪 Vi 既 DIY 創意,搞到 d 布頭布尾掉左去又有 d 可惜,留低又冇乜作為咁,嘥料...


No comments:

Post a Comment