Thursday, January 1, 2009

2008 年 "大事" 回顧


霎下眼,又過左一年喇!回顧過去,日子年年都係咁樣過,而係 2008 年有一件事係同以往有 d 唔同既,就係寫 blog 既習慣。之前都提過,呢個 blog 係 2006 年中,一位舊同事幫我開既,目的只係為左提供一個平台比大家用黎保持聯繫之用,所以一路以黎我都冇乜 update 過呢個 blog.... 不過係機緣巧合之下,睇到 Korean Pekkle 既 blog,就係咁開始左我踏上呢條寫 Pekkle blog 既 "不歸路"...


其實最初我都只係定期 check 下兩、三位有寫 Pekkle 既 blog,睇多寫少,完全唔係積極寫果隻... 由係 2008 年識到雪藍開始,一切就得改寫.... 我覺得雪藍既 "出現",對一班 Pekkle fans 既影響真係好大,佢將我地一班四散既 Pekkle fans 凝聚一齊,我之所以可以認識到一大班 Pekkle fans,雪藍真係功不可沒.... 亦都係因為識到一大班 Pekkle blog 友,先知道原來網上都一樣可以交到好有質素既朋友....


我所認識既 Pekkle fans 都係好無私,無論係見到新貨、絕版貨,都會第一時間上 blog 通知大家;遇到有 blog 友買唔到 Pekkle products 時,又會有其他 blog 友義不容辭咁代為購買再交收埋;有 blog 友甚至會 "不辭勞苦" 咁由老遠既地方帶 Pekkle 既精品番黎比我地,仲要安排交收、包裝呢 d 瑣碎事!要知道做咁多野都係不收分文嫁喎!再加上見到有 blog 友之間經常都會相約見面,傾既野亦都唔只單單係有關 Pekkle,而係可以實實在在咁 share 生活上既開心同唔開心既事.....雖然係 "鴨會社團" 入面,我係一個 "見光死" 既 "會員",從未曾 "親身" 同大家見過面.....不過以上種種都令我深受感動!


希望係未來既日子,我地 "鴨會社團" 會繼續 "發揚光大",依然可以 keep 得到今時今日已經好難再有既真友誼!!趁住新一年既開始,我衷心咁祝福大家健健康康、開開心心,有個豐盛既 2009 年!


No comments:

Post a Comment