Wednesday, January 31, 2007

2007 年的第一篇網誌


新既一年已經開始左一個月喇...

最近都係無事忙,再加上,又好似冇乜特別野可以寫,所以對上一次既 blog 原來已經係 2006 年 11 月既事 lu!真係時光飛逝....

新既一年,許下新年願望先....

最緊要既野當然就係身體健康啦,希望自己、同埋自己關心既人都可以健健康康!其次,就係想快 d 可以搵到份好工跳槽,呢樣野,好想實現到,但又真係有 d 力不從心既感覺.... 唉,希望新既一年,呢個心願,可以達成啦!


1 comment:

  1. 農曆新年未到喎........呢篇文章咁有新年 feel 嘅? 所謂有志者,事竟成,只要你有心,一定搵到份好工嘅! 加油呀!

    ReplyDelete